Drzwiok

Wjazd do salonu od ul. Hucznej

Nr lini autobusowych, które zatrzymują się na przystankach w okolicy biura(nr lini 126, 326, 426, 509, 516, 705, 723, 731, 734, 735, 736)